Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ bà Nguyễn Thị Đuấn, địa chỉ thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh)

14:44 10/05/2018

Mời xem chi tiết thông báo ở tệp tin đính kèmTin liên quan