Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình bà Hồ Thị Nuê (tên trong GCN là Nguyễn Hữu Thọ), thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh)

15:59 25/06/2018

Xem chi tiết nội dung Thông báo ở văn bản đính kèm