Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình ông Nguyễn Thái Quỳnh, thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh)

16:06 10/07/2018

Xem chi tiết nội dung ở file văn bản đính kèm