Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ ông Lại Văn Lý, bà Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh)

14:32 10/05/2018

Mời xem chi tiết thông báo ở tệp tin đính kèm