Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ ông Lê Quang Phú, bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh)

14:39 10/05/2018

Mời xem chi tiết thông báo ở tệp tin đính kèmTin liên quan