Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ ông Nguyễn Văn Ly, bà Cao Thị Lụy, địa chỉ thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh)

Mời xem chi tiết thông báo ở tệp tin đính kèm