Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ ông Nguyễn Văn Thái, thôn Nam Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh)

09:33 15/05/2018

Mời xem chi tiết thông báo ở tệp tin đính kèm