Huyện Kỳ Anh tổ chức hội thi sáng tạo khoa học kỷ thuật thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017.
08:20 04/06/2015