TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Loại văn bản TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Số/ Ký hiệu 05/2014/TT-BVHTTDL
Trích yếu Thông tư số về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao xã và Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/03/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn.
Ngày ban hành 2014-05-30
Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đính kèm