TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Loại văn bản TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Số/ Ký hiệu 130/HD-SVHTTDL
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới về Cơ sở vật chất văn hóa và Văn hóa
Ngày ban hành 2017-08-16
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh
Đính kèm