TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Loại văn bản TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Số/ Ký hiệu 31/VHTT
Trích yếu Công văn về việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 - 2020
Ngày ban hành 2017-03-14
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Lộc Hằng
Chức vụ Trưởng phòng
Cơ quan ban hành Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh
Đính kèm