TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Loại văn bản TC số 6 (CSVCVH) - TC số 16 (VH)
Số/ Ký hiệu 35/HD-SVHTTDL
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2017 - 2020
Ngày ban hành 2017-03-10
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh
Đính kèm