“Chúng em chung tay bảo vệ môi trường”

Để học sinh có những hành vi văn minh, thân thiện với môi trường, trường THCS Kỳ Tiến đã tổ chức hội thi “Chúng em chung tay bảo vệ môi trường”. Tai hội thi các em được trang bị những kiến thức cơ bản về: yếu tố môi trường, vai trò của môi trường đối với con người và tác động ngược lại con người đối với môi trường, phát triển kỹ năng bảo vệ và gìn giữ môi trường nơi học sinh đang học tập và sinh sống tại gia đình.

Tham dự chương trình có Tỉnh đoàn, phòng GDĐT, phòng TNMT, Huyện đoàn,
chính quyền địa phương, BGH nhà trường cúng tào thể HS

Như chúng ta đã biết bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với các quốc gia trên thế giới nhằm duy trì sự sống và làm cho dân tộc đó ngày càng phát triển. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính sống còn của mỗi quốc gia, một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống, thể chất, giống nòi của dân tộc. Bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.Giờ đây, bảo vệ môi trường không phải là công việc của riêng ai nữa, mà là của cả cộng đồng.

Trao giải nhất
Trao giải nhì
Trao giải 3


Phạm Tuấn