Kỳ Anh biểu dương 120 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Chiều ngày 30/7, Hội Nông dân huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Nhân Sâm, Chủ tịch Hội nông dân Hà Tĩnh; Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các đồng chí ủy viên ban chấp hành hội nông dân huyện khóa X, chủ tịch hội nông dân 20 xã và 120 nông dân tiêu biểu trong toàn huyện

Chủ trì hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Thành, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Anh khai mạc Hội nghị

Đại biểu tham dự

Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của các ban, các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện nên, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được các cấp hội tích cực hưởng ứng, thu hút hàng vạn hội viên tham gia. Đến năm 2020 huyện Kỳ Anh có 32.975 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 337 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 2.652 lượt hộ cấp tỉnh, 8.645 lượt hộ cấp huyện và 21.341 lượt hộ cấp xã. Các địa phương tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, thâm canh tăng năng suất lao động. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức trang trại, gia trại phát triển nhanh. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh  điển hình như: Trang trại tổng hợp xã Kỳ Tân, Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng; Tổ hợp tác chăn nuôi bò ở xã Kỳ Tây; Kỳ Đồng, Kỳ Phú... mô hình nuôi trồng thủy sản Kỳ Thư, Kỳ Thọ, mô hình trồng rau sạch, mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp ở các xã Kỳ Châu, Kỳ Giang... Để tạo điều kiện cho phong trào phát triển bền vững, Hội đã phối hợp tổ chức 562 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 47.528 lượt người tham gia. Với tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo vươn lên làm giàu, các điển hình tiên tiến, các gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi đã phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” tương trợ, giúp đỡ trực tiếp cho 583 hộ nông dân thoát nghèo, hỗ trợ làm 22 nhà ở cho hộ nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 16,8%hộ nghèo năm 2015 xuống còn 7,07% hộ nghèo năm 2019.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, huyện nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển mô hình trang trại, gia trại theo hướng sản xuất sản phẩm chủ lực. Đến nay toàn huyện có 1.144 mô hình sản xuất trên địa bàn huyện, trong đó có 71 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 101 mô hình có doanh thu 500 triệu đến 1 tỷ đồng, 972 mô hình có doanh thu từ 100 đến 500 triệu đồng. Phân loại theo lĩnh vực có 457 mô hình chăn nuôi, 562 mô hình trồng trọt, 125 mô hình đánh bắt thủy sản.

Hưởng ứng phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, các hộ nông dân đã góp 1.438.123 ngày công lao động, tự nguyện hiến 284.787 m2 đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn theo quy hoạch;  xây dựng được gần  484 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa  trên  144 km kênh mương; cải tạo chỉnh trang 5.871 vườn tạp, xây dựng 234 vườn mẫu, 30 khu dân cư kiểu mẫu trong nông thôn. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo QPAN phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn...

Đ/c Trần Nhân Sâm, Chủ tịch Hội nông dân Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào nông dân điển hình tiên tiến 2020 - 2025. Phấn đấu hàng năm có trên 60% hộ gia đình đăng ký thi đua trở thành hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 2%; Có 90% trở lên hộ gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 100% cán bộ, hội viên nông dân được phổ biến, học tập đường lối chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội Nông dân các cấp. Tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm xã hội 41%; 100% cơ sở Hội tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân như: vốn, vật tư phân bón, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, KHKT, tư vấn pháp luật...100% cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Hàng năm, mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 10 vườn mẫu đạt chuẩn, phối hợp xây dựng ít nhất 01 khu dân cư kiểu mẫu.

Tổng kết phong trào Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, tại hội nghị đã biểu dương 40 nông dân điển hình có thành tích nổi bật trong phong trào SXKD giỏi, xây dựng NTM, góp phần vào công cuộc làm giàu, giảm nghèo bền vững../.


Thuý Nga, Anh Đức