Kỳ Châu đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sáng ngày 22/3, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Châu tổ chức đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; Võ Ngọc Thương, HUV, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện; thành viên đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Châu vùng với 85 đại biểu tiêu biểu đã về dự đại hội.

Sáng ngày 22/3, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Châu tổ chức đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; Võ Ngọc Thương, HUV, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện; thành viên đoàn công tác 979 chỉ đạo xã Kỳ Châu vùng với 85 đại biểu tiêu biểu đã về dự đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Châu và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tố các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương Kỳ Châu ngày càng đổi mới.

Chủ trì Hội nghị
Bà Bùi Thị Liễu, Chủ tịch UBMTTQ xã Kỳ Châu
báo cáo công tác nhiệm kỳ qua

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã Kỳ Châu ngày càng đổi mới. Đến nay, Kỳ Châu có 4/4 khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, có 85,31 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. MTTQ xã Kỳ Châu đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời, MTTQ xã cũng làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo. Kết quả, Toàn xã đã có 31 ngôi nhà đại đoàn kết được tu sửa và xây mới với tổng số tiền 635 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trao tặng 2.614 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán với số tiền gần 594 triệu đồng. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Điểm nổi bật của MTTQ Việt Nam xã Kỳ Châu trong nhiệm kỳ qua là đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã có 155 hộ dân hiến hơn 6,6 nghìn m2 đất và hàng nghìn cây các loại , làm mới 11,5 km đường giao thông nông thôn; 4,5km rãnh thót nước; 4,5km kênh mương nội đồng; làm mới 1,2 km đường điện, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp; Cùng với đó, MTTQ xã Kỳ Châu và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. An ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Kỳ Châu tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với mỗi người dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Võ Ngọc Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại đại hội, ÔngVõ Ngọc Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà UBMTTQ xã Kỳ Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; các đồng chí mong muốn, trong nhiệm kỳ tới UBMTTQ xã Kỳ Châu tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận đồng, thi đua lao động sản xuất, xây dựng Kỳ Châu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Đại hội đa bầu 30 đồng chí tham gia UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Kỳ Châu đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 30 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Kỳ Châu nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 06 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh ./.


Thúy Nga - Anh Đức