Ổn định cuộc sống cho các đối tượng nhận bảo trợ xã hội

Thực hiện công tác chăm lo, phối hợp giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Đồng thời kết nối các nguồn lực, thăm, hỗ trợ giúp các đối tượng BTXH ổn định cuộc sống. Thực hiện Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND Tỉnh về việc nhận đờ đầu, hỗ trợ thu nhập các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách BTXH giai đoạn 2020-2025. Hiện huyện Kỳ Anh có 09 đối tượng thuộc 05 hộ nghèo được hỗ trợ theo chính sách được quy định tại NQ179 của HĐND tỉnh. Theo kế hoạch phân công hỗ trợ, đỡ đầu cơ quan Huyện ủy 01 đối tượng; UBND huyện 06 đối tượng; cơ quan Khối dân 01 đối tượng; cơ quan Huyện đội 01 đối tượng.

Nhằm chia sẻ và động viên các đối tượng, công đoàn Khối dân huyện Kỳ Anh đã trao số tiền 700.000 đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 270.000 đồng, Công đoàn Khối dân vận động đóng góp 430.000 đồng) tiền hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho cháu Nguyễn Thị Ái Vân (bố mẹ đều là nạn nhân chất độc da cam) thôn Tiến Vinh, xã Kỳ Thượng. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng có cuộc sống ổn định có điều kiện vươn lên thoát nghèo.


Phạm Tuấn


Tin liên quan