Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 8/7, Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Trần Hậu Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Anh Phong, HUV, phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy và các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn huyện đã tới dự.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, HUV, phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự

6 tháng đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh đã tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, các phong trào thi đua, hoạt động lao động sản xuất trên địa bàn huyện. Khảo sát tình hình đời sống, việc làm của cán bộ công nhân viên chức lao động, kịp thời động viên, hỗ trợ  04 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 85 triệu đồng; chi trợ cấp khó khăn cho 135 trường hợp, với số tiền trên 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh còn thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới… Thực hiện tốt các phong trào thi đua “ Hai giỏi”, “Văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động…

Đ/c Trần Hậu Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh sẽ đẩy mạnh việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục trong  công nhân viên chức lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong  công nhân viên chức lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh đã đạt được và đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện cần phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lương các phong trào, hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, xây dựng giai cấp công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện Kỳ Anh ngày càng phát triển vững mạnh.

Với những thành tích đã đạt được Liên đoàn lao động tỉnh tặng trao Cờ thi đua cho công đoàn trường THCS Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2018 - 2019, và trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua./.


Thuý Nga, Anh Đức