Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Khang đại hội đại biểu lần thứ XIX.

Sáng ngày 15/3, UBMTTQ xã Kỳ Khanh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Võ Ngọc Thương, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện và các đồng chí trong đoàn công tác theo Quyết định 979 của Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Khang cùng với 85 đại biểu tiêu biểu đã về dự.

Sáng ngày 15/3, UBMTTQ xã Kỳ Khanh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ; Võ Ngọc Thương, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện và các đồng chí trong đoàn công tác theo Quyết định 979 của Ban Thường vụ huyện uỷ chỉ đạo xã Kỳ Khang cùng với 85 đại biểu tiêu biểu đã về dự.

Văn nghệ chào mừng

Đại biểu tham dự

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận và tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Kỳ Khang không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như vận động nhân dân tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công, hơn 2,93 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 207 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, sản xuất, thăm hỏi tặng quà; vận động, tiếp nhận, cấp phát 2915 suất quà với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng cho hộ nghèo, nạn nhân da cam; kết quả bình xét gia đình văn hóa có 2.938 hộ đạtgia đình văn hoá, đạt 89%, có 10/11 khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hoá... Về công tác tôn giáo, mặt trận phối hợp với câp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các chức sắc, chức việc, cán bộ cốt cán vùng giáo nhân các ngày lễ trọng của bà con giáo dân. Bà con giáo dân “Sống tốt đời, đẹp đạo - kính chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Chủ trì hội nghị

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư; phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội... Qua đó góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Đ/c Võ Ngọc Thương  Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Võ Ngọc Thương đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Kỳ Khang trong thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới MTTQ xã Kỳ Khang tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; hướng mạnh hoạt động về cơ sở để triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, đại hội đã hiệp thương bầu 41 đồng chí Ủy viên Uỷ ban MTTQ xã khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện sắp tới./.


Thuý Nga, Anh Đức