Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh

Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh

Từ ngày 01/3/2019, Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh chính thức sử dụng số điện thoại đường dây nóng 02393 508 389 (thay cho số 02393 950 789) trực 24/24h để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của nhân dân về các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thương mại.

Xem chi tiết ở văn bản đính kèmTin liên quan