Thư ngỏ mời gọi, thu hút Bác sỹ về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Mời xem chi tiết nội dung ở Văn bản đính kèm