Công điện số 11 về việc tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả Bão số 10 của UBND huyện Kỳ Anh

07:59 17/09/2017

Xem chi tiết Công điện số 11 về việc tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả Bão số 10 của UBND huyện Kỳ Anh tại file đính kèmÝ kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng