Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy cùng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Phó Bí thư Đảng bộ Chính quyền chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh  vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện,  đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy cùng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện, Phó Bí thư Đảng bộ Chính quyền chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT  HĐND  huyện,
Phó Bí thư Đảng bộ Chính quyền báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6
tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban thực hiện nhiệm vụ chính trị, điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở; tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Trong đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn theo kế hoạch đề ra; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng; thực hiện sâu rộng công tác văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Kết quả đạt được, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 62,43 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán huyện giao, đạt 47,7% dự toán tỉnh giao, sản lượng lương thực có hạt 28,853 tấn, đạt 60,11%KH, tăng 11.93% so với cùng kỳ năm 2017, xây dựng mới 30/120 mô hình, đạt 25%KH, thành lập mới 02 hợp tác xã, 13/21 tổ hợp tác, đạt 61,9%KH.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng , đẩy mạnh việc học tập và triển khai chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, duy trì nghiêm túc nề nếp chào cờ đầu tháng, nghe kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới . Chỉ đạo các chi bộ thực hiện việc phân công và bổ sung, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ đảng viên gắn với nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với điều kiện và năng lực của từng đảng viên.  Trong 5 tháng đầu năm, Đảng bộ Chính quyền đã xây dựng và tổ chức kết nạp Đảng cho 01 quần chúng, thực hiện công nhận đảng viên chính thức cho 05 đảng viên dự  bị, chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đảng viên chuyển đến sinh hoạt tại các đảng bộ cơ sở khác.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền
​ kết luận hội nghị....

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018, Đảng bộ Chính quyền huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị bám sát các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện, Chương trình số 133/CTr-UBND về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,  Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND huyện gắn với việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết kỳ hợp thứ 6 HDND huyện để chủ động tham mưu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chú trọng công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục cán bộ đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị 35, kết luận 05 của Tỉnh ủy, quyết định 33, 31, Chỉ thị của UBND tỉnh, chỉ thị 12, quy định 300 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện cải cách hành chính. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.


Mạnh Hải- Phạm Tuấn


Tin liên quan