Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2918. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy.

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2918. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy.

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các ban tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phối hợp tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng các Nghị quyết của hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khóa XII), Nghị quyết 04,05,06 của Tỉnh ủy và chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ” cho cán bộ cốt cán toàn huyện. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; mở 3 lớp đối tượng đảng cho 160 quần chúng ưu tú, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 54 đảng viên mới; 04 lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng với 469 người tham gia... Ban hành chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết số 18 khóa XII về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Huyện ủy
khai mạc hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tổ chức kiểm tra 02 cuộc, với 06 tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”; việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn.

Công tác Dân vận và chỉ đạo mặt trận tổ quốc các đoàn thể, tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đồng chí Đậu Đình Duẫn, Giám đốc Trung tâm BD Chính trị huyện,
phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Huyện ủy báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018..

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy đã nhận thức đầy đủ nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng  của việc thực hiện để tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc được phân công.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy  đã đánh giá cao việc hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cho cấp ủy. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy chỉ đạo việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; Tiếp tục tham mưu việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành Đề án Nghị quyết 18; Tập trung tham mưu thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; tích cực phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức hội thi “ Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018” đạt chất lượng, hiệu quả v.v.../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan