Đảng bộ xã Kỳ Khang: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW và Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “ nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Đảng bộ xã Kỳ Khang,  huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW và Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “ nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Khang.

Đại biểu tham dự hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Sau 10 năm thực hiện tốt nghị quyết số 22-NQ/TW  về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên”. Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh đã kết nạp được 122 đảng viên mới. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và hiệu quả công việc. Đảng bộ xã thường xuyên chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, chuyển tải kịp thời thông tin, tập trung giải quyết những vướng mắc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong lãnh đạo, điều hành, thống nhất vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và điều hành, nhân dân làm chủ. Nhờ vậy, mà các chỉ tiêu, mục tiêu về kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, việc Nghị quết 26 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” . Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ xã, đến nay,  Kỳ Khang đã nhựa và bê tông hóa 32 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 21 km kênh mương nội đồng, xây dựng nâng cấp trên 18 km đường trục chính nội đồng, nâng cấp 04 trường học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn, các khu thể thao. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm đúng mức, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các nguồn vốn phát triển sản xuất. Cơ cấu lao động có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống giáo dục được quan tâm, hệ thống trường lớp được kiên cố hóa, chất lượng học tập được nâng cao.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh
​ phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy  đã  biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Khang đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế đó là: Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển biến chậm, các hình thức tổ chức sản xuất chưa cao; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều... thời gian tới, Đảng bộ xã Kỳ Khang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; có các cơ chế chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Tập trung tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.../.


Thúy Nga