Đảng bộ xã Kỳ Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ( khóa X); 9 năm thực hiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Đảng bộ xã Kỳ Sơn,  huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số22-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X; 9 năm thực hiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng nội vụ huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng  ủy xã Kỳ Sơn khai mạc hội nghị

​Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đến nay, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đã có nhiều chuyền biến tích cực. Việc thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở được triển khai và thực hiện có hiệu quả, dân chủ trong Đảng và xã hội ngày được mở rộng. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi ủy, chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị ngày càng được quan tâm, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được tăng về số lượng và chất lượng. Nhiều chi bộ đảng luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm các  chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Chế độ sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ được duy trì thường xuyên theo quy định Điều lệ Đảng.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Đảng bộ, các chi bộ thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố kiện toàn công tác tổ chức kịp thời bổ sung cấp ủy viên, phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đã từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa; tạo được nguồn cán bộ tước mắt và lâu dài nhất là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn...

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương Đảng và 9 năm thực hiên Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” , xã Kỳ Sơn đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức về vai trò, vị trí của vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8-10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 28,1 triệu đồng/người/năm, tăng 23,6% so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo năm 2008 là 42,98%, đến năm 2018, giảm xuống còn 22,2%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 43,7%.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Sơn đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TU “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Đồng chí PCT UBND  huyện lưu ý; Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bà con chăm bón, thu hoạch vụ Xuân, xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ Hè Thu; phòng chống cháy rừng, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Có các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sắp xếp, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, lựa chọn phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ...

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Kỳ Sơn,  huyện Kỳ Anh đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU (khóa X); Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa (XVI) về “ nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.


Thúy Nga, Anh Đức