Đảng bộ xã Kỳ Thượng ( huyện Kỳ Anh): Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Sáng 11/7, Đảng bộ xã Kỳ Thượng ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Đoàn công tác 147 và đại diên các ban Đảng Huyện ủy cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng 11/7,  Đảng bộ xã Kỳ Thượng ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.  Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Đoàn công tác 147 và đại diên các ban Đảng Huyện ủy cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham dự hội  nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Kỳ Thượng.

Đại biểu tham dự hội  nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Kỳ Thượng.

Đại biểu tham dự hội  nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Kỳ Thượng.

Các đồng chí chủ trì hội nghị,..

6 tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp không ít khó khăn như giá cả các mặt hàng do người dân làm ra thấp, không ổn định đã ảnh hưởng đến tiến độ và đời sống dân sinh. Một số cây trồng đạt chỉ tiêu kế hoạch thấp như: Lạc, đậu, vừng và một số cây có múi khác... Với sự đoàn kết thống nhất, sự nổ lực phấn đấu của cán bộ Đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ xã Kỳ Thượng đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống văn hóa của nhân dân được tăng lên, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Kỳ Thượng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, cử các đảng viên tham gia học lớp Trung cấp chính trị tai Trung tâm Bồi dưỡng Chính tri huyện, gửi 15 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, 9 đồng chí đi học lớp Đảng viên mới, làm hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho 6 đồng chí, kết nạp 2 Đảng viên mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Kỳ Thượng còn tập trung tăng cường, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Trong vận động quần chúng, Đảng bộ xã đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Đại biểu tham dự hội  nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Kỳ Thượng.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hội nghị củng đã sơ kết 1năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ". Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng tới từng đội ngủ cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ, cụ thể có 210/286 đ/c cán bộ Đảng viên tham gia đạt 73,42%. Nâng cao được nhận thức và có chuyển biến mạnh mẽ trong hành động giữa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua ý thức tự giác rèn luyện, biểu hiện qua những công việc hàng ngày, mỗi cá nhân, tập thể và cán bộ chủ chốt luôn nêu cao trách nhiệm gương mẫu, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức đoàn kết nội bộ tạo sự đồng thuận trong Đảng. Viêc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, các chế độ sinh hoạt, hội họp, giao ban được cấp ủy, chính quyền duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác
xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05
của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ xã Kỳ Thượng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Đảng bộ xã Kỳ Thượng cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, sâu rộng chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ( Khóa XII) trong toàn thể cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn toàn xã. Xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần phát huy nhân rộng gương người tốt việc tốt, điễn hình tiên tiến. Tiếp tục tuyên truyền, lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẩu. Phát huy sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, cải tạo vườn tạp. Có định hướng cho bà con nông dân trong vấn đề sản xuất kinh doanh, cần tập trung cho giống và công nghệ tưới tiêu./.


Anh Đức


Tin liên quan