Đảng bộ xã Kỳ Văn: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đảng bộ xã Kỳ Văn ( huyện Kỳ Anh) vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đặng Xuân Lự - UVBTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đặng Thành Long - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy huyện Quân sự huyện và các đồng chí trong Đoàn Công tác chỉ đạo xã Kỳ Văn.

Đảng bộ xã Kỳ Văn ( huyện Kỳ Anh) vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đặng Xuân Lự - UVBTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đặng Thành Long -  Chỉ  huy Trưởng Ban Chỉ  huy huyện Quân sự huyện và các đồng chí trong Đoàn Công tác chỉ đạo xã Kỳ Văn.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Hoàng Trọng Lý- Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn khai mạc hội nghị...

6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng dược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành và với sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ xã Kỳ Văn đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống văn hóa và tinh thần của người dân được nâng lên, quốc phòng và an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Kỳ Văn  đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho 238 đồng chí; tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ tết của quê hương, đất nước… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên và đổi mới. Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng được quan tâm, hiện có 03 đồng chí đang học Đại học, 03 đồng chí Trung cấp chính trị, cử 08 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng, 05 đồng chí học lớp đảng viên mới; làm hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 05 đồng chí, đề nghị kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào đảng; xét hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đảng bộ xã Kỳ Văn ( huyện Kỳ Anh) đã tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong công tác vận động quần chúng, Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và các chương trình hành động của các cấp, các ngành, công tác vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
phát biểu tại hội nghị sơ kết..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã ghi nhận những thành tích mà xã Kỳ Văn đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Đảng bộ xã Kỳ Văn tiếp tục tuyên truyền lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Thực hiện kế hoạch đã đề ra về xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng giao thông thủy lợi, động viên nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế…/.


Thúy Nga


Tin liên quan