Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 6/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, Phó trưởng Đoàn Công tác Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh và các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng đảng Tỉnh ủy. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 6/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, Phó  trưởng Đoàn Công tác Tỉnh ủy  chỉ đạo huyện Kỳ Anh và các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng đảng Tỉnh ủy. Các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ  huyện báo cáo
sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.324,9 tỷ đồng, bằng 53,9%KH, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp  ước đạt 1.048,6tỷ bằng 61,3%KH; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 851tỷ đồng, bằng 45,2% KH; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 425,3tỷ đồng, bằng 58,9% KH. Tổng giá trị sản xuất thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 53,88% KH; tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ ước đạt 514,7 tỷ đồng, đạt 53,3 KH.

Các công trình hạ tầng trong khu đô thị mới Kỳ Đồng được triển khai đúng tiến độ, có 03 công trình, dự án đã hoàn thành đưa sử dụng; 9 công trình, dự án đã và đang chuẩn bị triển khai xây dựng. Tổng thu ngân sách ước đạt 518,27 tỷ đồng, đạt 74,9% dự toán huyện giao, 77% dự toán tỉnh giao. Thực hiện cơ bản, kịp thời việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; tập trung tháo gỡ các tồn đọng trong công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi GCNQSD đất, hoàn thành 97,7% nhu cầu của nhân dân. Tổ chức giao đất, đấu giá đất tại 7 xã góp phần thu ngân sách theo kế hoạch; quan tâm quản lý khoáng sản, môi trường hạn chế những vi phạm của các tổ chức, cá nhân.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 98,33%; 100% trường mầm non tổ chức dạy học theo chương trình mới. Chất lượng học sinh giỏi, tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao; 13 trường học được công nhân trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo. Công tác chi trả, trao tặng quà, cấp thẻ BHYT, làm nhà ở... đảm bảo đúng, đủ, đến tận đối tượng chính sách, đối tượng bảo hộ xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 23 - CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018; các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; giao nhận quân đạt chỉ tiêu; làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ 5 xã. Tổ chức  thực hiện có hiệu quả Đề án 717/ĐA-UBND đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông giai đoạn 2017- 2021. Đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt hiệu quả cao; tệ nạn mại dâm được đẩy lùi.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa XII);Nghị quyết 04, 05, 06 của Tỉnh ủy và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho cán bộ cốt cán toàn huyện. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú. Mở được 03 lớp đối tượng Đảng cho 160 quần chúng ưu tú, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 54 đảng viên mới. Kết nạp được 44 đảng viên mới, tặng Huy hiệu Đảng cho 177 đảng viên.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã tổ chức phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Tập trung chỉ đạo các xã củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, các xã phấn đấu về đích trong năm và các xã dưới 10 tiêu chí. Toàn huyện xây dựng được 30 mô hình, thành lập mới 02 HTX, 13 THT, 26 doanh nghiệp; xây dựng10 khu dân cư mẫu, 129 vườn đạt chuẩn; phong trào làm hàng hàng rào xanh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ lan tỏa rộng rãi; xây dựng được 45,9 km hệ thống điện thắp sáng. Toàn huyện đạt 310/354 tiêu chí NTM đạt chuẩn, bình quân 14,76 tiêu chí/xã.

Đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, Phó  trưởng Đoàn Công tác Tỉnh ủy
chỉ đạo huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị,  đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, Phó  trưởng Đoàn Công tác Tỉnh ủy  chỉ đạo huyện Kỳ Anh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị,  đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy  nhấn mạnh;  thời gian tới,  Ban Chấp hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông thắng lợi; chủ động phòng chống hạn hán, cháy rừng, bão lụt; bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Tăng cường công tác QLNN về vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch; cấp ủy, chính quyền các xã đề ra các phương án thiết thực, bền vững cho từng tiêu chí, phát huy dân chủ cơ sở tranh thủ được sự đồng thuận, huy động tối đa sự tham gia của nhân dân. Thực hiện tốt cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với phong trào “5 không, 3 sạch” và triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sảm phẩm”. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết TƯ 6, 7 (khóa XII), hoàn thành và thực hiện Đề án cấp xã và huyện đảm bảo tiến độ. Trước mắt, sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Đài Truyền thanh - Truyền hình; Xây dựng, triển khai đề án điều chỉnh quy hoạch hệ thống trường học, trạm y tế, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức theo tinh thần NQTW 6 (khóa XII).  Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm và dự báo chính xác tình hình, kiên quyết đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xẩy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy dân chủ ở cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm củng cố các tổ chức đoàn thể, hội cơ sở, nhất là ở các cộng đồng tôn giáo, các vùng khó khăn; làm tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu với một địa phương.../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan