Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh: Giao ban đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Sáng ngày 9/8, Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo: Dân chủ cơ sở, Dân vận khéo, công tác Tôn giáo theo Quyết định 245, 246,247 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 9/8, Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên  Ban chỉ đạo: Dân chủ cơ sở, Dân vận khéo, công tác Tôn giáo theo Quyết định 245, 246,247 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy khai mạc hội nghị..

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng các Ban chỉ đạo đã bám sát Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo khá toàn diện và đạt dược những kết quả rõ nét, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị ở các địa phương, đơn vị, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tạo phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện phát biểu tại hội nghị

​Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên các lĩnh vực, các loại hình được thực hiện khá bài bản, đáp ứng yêu cầu so với quy định. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Vai trò, trách nhiệm ủa cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu ngày càng được phát huy; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Vận động nhân dân tập trung cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Triển khai đăng ký xây dựng các mô hình “Dận vận khéo”. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua trong từng đoàn viên, hội viên về phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông…

Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục hướng dẫn cơ sở huy động nguồn lực, đánh giá hiệu quả các mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân; Thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và mô hình huy động nguồn lực gắn với xây dựng NTM. Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, lựa chọn nội dung phù hợp, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới; Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình tôn giáo và hoạt độngt ôn giáo ở các xã vùng giáo...

Đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác dân vận và khối mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thời gian qua, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết ở địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm xây dựng, củng cố hoạt động vùng giáo vận động đoàn viên, hội viên tích cực xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính tị, xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về phong cách Dân vận “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân".

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
​ kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện nhấn mạnh; Các Ban Chỉ đạo công tác dân vận cần  nâng cao chất lượng hoạt động, có cách làm cụ thể, lồng ghép nhiệm vụ trong công tác dân vận, tích cực xây dựng các mô hình, mỗi tổ chức đoàn thể xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, lựa chọn các vấn đề để trực tiếp đối thoại với người dân; Chú trọng xây dựng, cũng cố nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ; phân công nhiệm vụ cụ thể các tổ trực tiếp xuống các xã vùng giáo tiếp cận với các chức sắc, chức việc, làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo…


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan