Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức lấy phiếu đánh giá cán bộ

15:34 18/05/2020
Sáng ngày 18/5, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức lấy phiếu đánh giá cán bộ thuộc đối tượng là Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, nhiệm Kỳ 2015 - 2020. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Minh Đức, phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đồng chí Đặng Quốc Việt, Trưởng phòng Cơ yếu công nghệ thông tin cùng các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, Trưởng các phòng ban, đoàn thể cấp huyện và lãnh đạo 20 xã trên địa bàn toàn huyện.

Quy trình lấy phiếu đánh giá tín nhiệm lần này được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan, công bằng; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu đánh giá tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đủ điều kiện về độ tuổi tái đắc cử Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn bộ số phiếu được Ban tổ chức kiểm đếm, công bố  số lượng, niêm yết và gửi về Tỉnh ủy.

Bỏ phiếu đánh giá cán bộ thuộc đối tượng là Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, nhiệm Kỳ 2015 - 2020.


Trung Anh