Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ( khóa X) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa ( XI) về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

Sáng ngày 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ( khóa X) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa ( XI) về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Thạch, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành viên Đoàn Công tác theo QĐ 270 của BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, cán bộ công chức các Ban Xây dựng Đảng và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ 21 xã trong toàn huyện.

Sáng ngày 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm  thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ( khóa X)  về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên” và sơ kết 5 năm th ực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa ( XI)  về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Thạch, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành viên Đoàn Công tác theo QĐ 270  của BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, cán bộ công chức các Ban Xây dựng Đảng và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ  21 xã trong toàn huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết....
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết....
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, thời gian qua, các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Kỳ Anh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, thực sự tiên phong gương mẫu.

Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết số 22- NQ/TW  của Ban Chấp hành TW Đảng ( khóa X)  về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
​ của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên”.

Từ năm 2008 đến nay, huyện đã cử 30 đồng chí đi đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 415 đồng chí trung cấp chính trị; từ năm 2011 đến tháng 3/2018 kết nạp được 1.487 đảng viên. Quan tâm thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ; tập trung các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các chi bộ....

Về Nghị quyết 25-NQ/TW, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân huyện Kỳ Anh đã tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội,…

Đồng chí Trần Thanh Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo sơ kết 5 năm
​ thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa ( XI)
về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

Thông qua công tác dân vận đã làm tốt việc GPMB triển khai các công trình, dự án, đảm bảo ANTT sau sự cố môi trường biển. 5 năm qua, huyện Kỳ Anh đã tổ chức 33 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 2.328 lượt nhân dân tham gia; giải quyết 675 ý kiến, kiến nghị đề xuất của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Huyện đã vận động người dân đóng góp trên 300 tỷ đồng tiền mặt, hàng vạn ngày công, hiến 866,9 m 2 đất… Đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 28 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn, 94 đoạn đường mẫu; có 756 mô hình “dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, đồng chí Hà Văn Thạch, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Kỳ Anh trong việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, các tổ chức cơ sở đảng phải nhìn nhận đúng thực chất tình hình thực hiện và mục tiêu của từng nghị quyết để có các giải pháp hiệu quả. Theo đó, phải nêu cao vai trò và chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ đảng ở cơ sở. Gắn với tinh gọn bộ máy, cần lựa chọn được những cán bộ thực đức, thực tài.

Đồng chí Hà Văn Thạch, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đối với công tác dân vận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo cần xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là dân vận chính quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt vai trò nêu gương trước dân; có tấm lòng với dân.

Tại hội nghị tổng kết, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết 22, 25 của BCH Trung ương Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết 22, 25 của BCH Trung ương Đảng.


Mạnh Hải- Phạm Tuấn


Tin liên quan