Chi bộ thôn Bắc Châu ( xã Kỳ Châu): Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chiều ngày 16/7, Chi bộ thôn Bắc Châu ( xã Kỳ Châu- huyện Kỳ Anh) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đây là đơn vị được Đảng bộ xã Kỳ Châu chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm. Đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Châu, Bí thư các Chi bộ và các đồng chí đảng viên 76 cư trú trên địa bàn thôn đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.

Chiều ngày 16/7, Chi bộ thôn Bắc Châu ( xã Kỳ Châu- huyện Kỳ Anh) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đây là đơn vị  được Đảng bộ xã Kỳ Châu chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm. Đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Châu, Bí thư các Chi bộ và các đồng chí đảng viên 76 cư trú trên địa bàn thôn đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.

Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ thôn Bắc Châu ( xã Kỳ Châu) nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ thôn Bắc Châu ( xã Kỳ Châu) nhiệm kỳ 2017-2020.
Các đồng chí chủ trì Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ thôn Bắc Châu ( xã Kỳ Châu- huyện Kỳ Anh) đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nghị quyết của Đảng ủy, góp phần đưa xã Kỳ Châu về đích Nông thôn mới vào năm 2016. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức cho chi bộ học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. Xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa  XI)và TW4 ( khóa XII) về những vấn đề cấp bách trong Đảng và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 50% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ 02 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Châu
​ phát biểu tại Đại hội Chi bộ thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu.

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ  thôn Bắc Châu tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong từng đảng viên, phát huy kết quả đã đạt được và sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp thương mại dịch vụ. Phấn đấu giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh. Tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ, triển khai các nhiệm vụ trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí của thôn kiểu mẫu; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ đổi mới, Đại hội chi bộ thôn Bắc Châu  ( xã Kỳ Châu) đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chi ủy mới, đồng chí Nhự Thái Yên được bầu giữ chức Bí thư, kiêm thôn trưởng thôn Bắc Châu nhiệm kỳ 2017 -2020.

Đảng ủy xã Kỳ Châu tặng hoa chúc mừng
​ Ban Chi ủy thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu nhiệm kỳ 2017-2020.


Thúy Nga


Tin liên quan