Huyện ủy Kỳ Anh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Sáng ngày 1/8, Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Phó đoàn công tác Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Đinh Quốc Thị - TUV - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú - Phó Đoàn Công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 1/8, Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Phó đoàn công tác Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Đinh Quốc Thị - TUV - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú - Phó Đoàn Công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết...

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết...
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh báo cáo
sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Các đồng chí Chủ trì hội nghị...

Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển còn tiềm ẩn, tình hình dịch bệnh, giá cả nông sản giảm sâu tác động lớn đên sản xuất và đời sống và đời sống nông dân...Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân nên đã đạt được những kết quả khá trên các lĩnh vực. Các chỉ tiệu kinh tế - văn hóa, xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.168,6 tỷ đồng, bằng 44,4% KH, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo quyết liệt công tác kê khai, chi trả tiền bồi thường thiệt hại đảm bảo đúng chủ trương, thời gian quy định của trên giao. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ và dịch vụ xã hội đạt 441,7 tỷ đồng, bằng 36,1% KH. Thu ngân sách ước đạt 66,1 tỷ đồng đạt 51,8 % KH huyện giao, 53,9 % KH tỉnh giao, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Thực hiẹn Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới được triển khai tích cực gắn với phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, hoàn thành chương trình tiểu học 99,8%, tốt nghiệp THCS 97,9%, tốt nghiệp THPT 99,67%. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo . Công tác chi trả, trao tặng quà, cấp thẻ BHYT, làm nhà ở,.. đảm bảo đúng, đủ, đến tận đối tượng chính sách, đối tượng bảo hộ xã hội. Tiếp tục giữ vững cụm tuyến ATLC - SSCĐ vững mạnh, thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017, có 75 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức huấn luyện, tập huấn quân sự, chính trị cho các lực lượng đảm bảo kế hoạch, có 100% đạt yêu cầu.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết...
Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết...

​Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và các chuyên đề về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” được triển khai nghiêm túc, có chất lượng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức các cuộc hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, xuất bản 03 số Bản tin của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tổ chức 08 lớp chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, chủ động hội nhập quốc tế cho hơn 1.500 lượt người; tổ chức hội nghị cốt cán triển khai chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho 449 đồng chí. Bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 178 quần chúng, kết nạp 61 đảng viên mới; tổ chức cho 98 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới. Triển khai kịp thời kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của Uỷ ban Kiểm tra năm 2017. Tổ chức kiểm tra 05 tổ chức đảng về việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh...

Đồng chí Trần Văn Kỳ- TUV- Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Văn Kỳ - TUV -Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Kỳ Anh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh -TUV- Bí thư Huyện ủy -Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
kết luận hội nghị sơ kết.....

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ” và Nghị quyết 01 của Hội đồng nhân dân huyện; rà soát đánh giá đúng thực tế chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp, Hơp tác xã, Tổ hợp tác đã thành lập. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thành tốt việc thực hiện chi trả thiệt hại sau sự cố môi trường biển. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, chống thất thu, nợ động thuế. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm và dự báo chính xác tình hình, kiên quyết đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xẩy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Phát động các phong trào thi đua “ Dân vận khéo ”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể có chương trình cụ thể vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, thi đua sản xuất kinh doanh...

Tại hội nghị, các đồng chí Trần Văn Kỳ -TUV- Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Đinh Quốc Thị -TUV- Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
​ cho đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan