Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.

Thực hiện Quyết định 666-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thanh nhũng, lãng phí” trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh. Sáng ngày 14/5, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.

Thực hiện Quyết định 666-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thanh nhũng, lãng phí” trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khóang sản đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh. Sáng ngày 14/5, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, BÙi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.

Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, Lịch kiểm tra, Đề cương hướng dẫn và Danh mục tài liệu yêu cầu cung cấp.

Đại biểu tham dự buổi làm việc
Đại biểu tham dự buổi làm việc
Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện
​ phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.

Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đánh giá khái quát tình hình địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói riêng trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc thực hiện Nghị quyêt Trung ương 3 (Khóa X), Kết luận 21(Khóa XI) và Kết luận 10 (Khóa XII) trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc ban hành các văn bản của Huyện ủy, HĐND,UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3, hoạt động của địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí của địa phương. Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội; Công tác tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và các nội dung liên quan trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản; Công tác điều tra cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; Công tác phối hợp tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, việc chấp hành quy định pháp luật, công tác bảo vệ môi trường... Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tồn đọng của người dân liên quan đến đất đai và tài nguyên khoáng sản..../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan