Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW7 (Khóa XII) và Nghị quyết số 07, 08, 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa (XVIII)

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung Đảng (Khóa XII) và các Nghị quyết số 07, 08, 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa (XVIII). Dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, toàn thể đảng viên các cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, khối dân huyện và cán bộ cốt cán 21 xã trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị  lần thứ 7 Ban chấp hành Trung Đảng (Khóa XII) và các Nghị quyết số 07, 08, 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa (XVIII). Dự hội nghị có các đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, toàn thể đảng viên các cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, khối dân huyện và cán bộ cốt cán 21 xã trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự học tập, quán triệt các Nghị quyết....
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện quán triệt các Nghị quyết....

Tại hội nghị,  các đại biểu được quán triệt các Nghị quyết số 07-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cấn bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 07-NQ/TU của ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các Nghị quyết...

Trong  thời gian 1 ngày, các đại biểu đã tập trung lắng nghe và tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của các Nghị quyết. Coi đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung Đảng (Khóa XII) và các Nghị quyết số 07, 08, 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa (XVIII) đã đề ra.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị...

Sau hội nghị, trên cơ sở chương trình, kế hoạch đã đề ra, lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, các cơ quan đơn vị trong toàn huyện xây dựng chương trình hành động phù hợp và lãnh đạo triển khai đạt hiệu quả và viết thu hoạch, nội dung thể hiện nhận thức cá nhân về tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về các biện pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị mình để từng góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan