Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quí I, triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2018.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quí I, triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2018. Tham dự và chỉ đạo có Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Anh Đông, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Nguyễn Văn Nam Phó Chủ nhiệm UBKT chủ trì hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh giao ban
công tác kiểm tra, giám sát Quí I, triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khai mạc hội nghị

​Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT từ  huyện đến cơ sở trong Quí I năm 2018 được hội nghị đánh giá là khá toàn diện theo qui định của điều lệ Đảng, đã bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các Đảng bộ, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung đôn đốc các Đảng bộ, chi bộ cơ sở xem xét xử lý kỷ luật đối với ác tổ chức và Đảng viên vi phạm.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu  đã tập trung thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị,  nhiều ý kiến thảo luận đã nêu ra những tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra giám sát như: Chưa kiểm tra được nhiều tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc kỷ luật một số đảng viên chưa kịp thời, thủ tục hồ sơ các cuộc kiểm tra chưa đầy đủ, còn nhiều đơn vị chưa thực hiện, chế độ hổ trợ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở theo kết luận 28 của BTV Tĩnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng bộ khối cơ quan, trường học chưa được triển khai thường xuyên...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,  Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của UBKT từ huyện đến cơ sở, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch kiểm tra đã được đề ra, tập trung giải quyết dứt điểm đon thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại vượt cấp ./.


Anh Đức