Thông báo hình thức, nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch Tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt

Xem chi tiết tại file đính kèm!