Thông báo nội dung ôn tập, kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

Xin mời xem chi tiết nội dung Thông báo tại văn bản đính kèm bên dưới