Thông báo nội dung ôn tập, kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

09:37 01/06/2018

Xin mời xem chi tiết nội dung Thông báo tại văn bản đính kèm bên dưới