Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Xem chi tiết nội dung ở văn bản đính kèm