THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2020

Xem chi tiết tại file đính kèm !