Thông báo về việc phê duyệt hình thức, nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Trạm Y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2020

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèm