Thông báo về việc tạm dừng thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Kỳ Anh còn thiếu theo chỉ tiêu được giao năm 2019

09:53 08/09/2020

Mời xem chi tiết nội dung tại Văn bản đính kèm


Hội đồng tuyển dụng