Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm