Ấm áp tình người trong mùa dịch bệnh

Sáng ngày 09/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Anh tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid – 19

Sáng ngày 09/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Anh tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 từ 02 doanh nghiệp: Hợp tác xã sản xuất & kinh doanh Nông nghiệp sạch Thạch Tân - "Thương hiệu thuốc thú y Đức Cần"(Thạch Hà, Hà Tĩnh) 20 triệu đồng trong đó gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 100 mũ chống giọt bắn, 50 bộ bảo hộ chống dịch trị giá 10 triệu đồng; Hợp tác xã Hoàng Phát (Kỳ Tây, Kỳ Anh) 10 triệu đồng tiền mặt. Số tiền trên sẽ được chuyển vào quỹ cứu trợ của huyện và sẽ được phân bổ hợp lý, đúng đối tượng.

HTX sản xuất & kinh doanh Nông nghiệp sạch Thạch Tân ủng hộ 20 triệu đồng trong đó gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 100 mũ chống giọt bắn, 50 bộ bảo hộ chống dịch trị giá 10 triệu đồng
HTX Hoàng Phát (Kỳ Tây, Kỳ Anh) ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt

Trong những ngày này cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cả nước nói chung, huyện Kỳ Anh nói riêng đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19 thì sự đóng góp cả về công sức, vật chất lẫn tinh thần này sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh.

Trong thời gian tới, huyện Kỳ Anh mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của các cá nhân, tập thể, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện để động viên, chia sẻ, giúp đỡ với những cán bộ đang ngày đêm nỗ lực hết mình ở đầu chiến tuyến vượt qua những khó khăn trước mắt. /.


Lan Ánh