Gần 500 cuốn sách được trao tặng cho xã Kỳ Thọ

Chiều ngày 07/11, Tổ công đoàn Văn hoá thuộc UBND huyện Kỳ Anh đã trao tặng cho xã Kỳ Thọ gần 500 đầu sách thuộc các lĩnh vực: kinh tế xã hội, chính trị, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi...

Là đơn vị đỡ đầu cho xã trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm Tổ công đoàn đã cùng nhân dân địa phương làm kênh mương, rãnh thoát nước, xây đường bê tông, làm các biển bảng, phông rèm, khánh tiết trong hội trường thôn, tặng các thiết bị âm thanh, loa máy... Lần này việc trao tặng các đầu sách cũng là một hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân địa phương có điều kiện tiếp cận thêm các tri thức, đồng thời giúp xã nhà sớm hoàn thành tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất văn hoá, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019./.


Lan Ánh