Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và nâng cao năng lực, phổ biến các chính sách giảm nghèo.

15:28 11/09/2020
Sáng ngày 11/9, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và nâng cao năng lực, phổ biến các chính sách giảm nghèo cho các đồng chí là chủ tịch, cán bộ công chức LĐTBXH; văn phòng thống kê, thôn trưởng và các điều tra viên trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Đ/c Nguyễn Xuân Thái, Trưởng phòng bảo trợ xã hội trẻ em bình đẳng giới, sở lao động TBXH Hà Tĩnh trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

Đại biểu tham dự

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Trưởng phòng bảo trợ xã hội trẻ em bình đẳng giới, sở lao động TBXH Hà Tĩnh trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; công tác truyền thông và một số hình thức tuyên truyền, thu thập thông tin, tổng hợp, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cơ sở. Qua hội nghị tập huấn, giúp các địa phương tiến hành điều tra, rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền bền vững và đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân. Theo kế hoạch các địa phương trên địa bàn huyện Kỳ Anh tiến hành tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 từ ngày 15/9 đến ngày 15/10/2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác giảm nghèo trên địa bàn trong thời gian qua, mong rằng thời gian tới, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các đồng chí chủ tịch UBND các xã phải chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, rà soát ở địa phương mình. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Thuý Nga, Anh Đức