Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân

Sáng ngày 07/4, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc. Các đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Lê Quốc Doanh, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chủ trì hội nghị trực tuyến. Về phía đầu cầu huyện Kỳ Anh do đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
Chủ trì hội nghị

Tại đầu cầu huyện Kỳ Anh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính và các giải pháp chỉ đạo phòng chống từ nay đến cuối vụ đông xuân tại các tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế - trở ra). Năm nay, các tỉnh, thành phố phía Bắc gieo cấy trên 1,1 triệu hecta lúa Đông Xuân, trong đó vùng Bắc Trung bộ có khoảng 351.000 ha, vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc có khoảng 755.000 ha. Đến nay, các trà lúa đều sinh trường và phát triển tốt. Tuy nhiên, thời tiết vụ Đông xuân 2019-2020 đang có những diễn biến khó lường. Từ cuối tháng 3 đến nay có mưa nhỏ, ẩm độ cao liên tục là điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại bùng phát, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, thậm chí là bệnh bạc lá trong vụ Đông xuân. Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, ở vùng Bắc Trung Bộ, lúa Đông Xuân sớm đã trỗ hơn 84.000 ha, trà lúa chính vụ (dự kiến trỗ từ ngày 5/4 đến ngày 20/4/2020) sẽ có nguy cơ rất cao bị bệnh đạo ôn cổ bông gây hại nặng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát sinh (nhiệt độ 23-25oC và ẩm độ cao kéo dài). Ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc, bệnh đạo ôn lá sẽ bùng phát và gây hại nặng trên giống nhiễm từ đầu đến giữa tháng 4 và là nguồn bệnh gây hại trên cổ bông cho các trà lúa trỗ trong tháng 4 đến trung tuần tháng 5. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 gây hại chính ở vụ Đông Xuân sẽ gây hại trên diện rộng với mật độ cao ở nhiều tỉnh, nhất ở các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng từ giữa đến cuối tháng 4. Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2 sẽ phát sinh và gây hại từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Đại diện Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết trong thời gian tới

Đối với huyện Kỳ Anh, vụ Xuân năm 2020 đạt kết quả khá tốt, cụ thể: Cây lúa diện tích gieo cấy: 5.522,9/ 5.504,2 ha, đạt 100,34% Kế hoạch; cơ cấu giống trà Xuân Trung chỉ chiếm 3% còn lại trà Xuân muộn 97%; các giống: Xuân mai 12 (20%); KD 18, KDĐB (16%); RVT (12%); Nếp các loại (8%); Thiên ưu 8 (8%); HT1 (7%), còn lại các giống khác như NA2, NA6, BT09, BQ, DQ11, PC6, DT39, ADI168, HN6; cây lạc: gieo trỉa 1.104,9/ 1.204,2 ha, đạt 91,8 % KH; cây sắn: 1.347/ 1.400 ha, đạt 96,2 % KH;cây ngô gieo trồng được 110,6/ 102,5 ha, đạt 108% KH; cây khoai:158,9/ 198 ha, đạt 80,3 % KH; rau màu các loại: trồng được 500,8/ 403,5 ha, đạt 124% KH. Tình hình dịch hại xuất hiện các bệnh như đạo ôn, khô vằn, bạc lá, cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột... Từ đó huyện đưa ra những nhận định về thời tiết, dịch hại cây trồng và đưa ra giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Đ/c Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình vụ Xuân tại địa phương

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận, báo cáo tình hình, kết quả sản xuất vụ Xuân tại địa phương và đề cập những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra những giải pháp trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đề nghị: Vùng Bắc Trung Bộ tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên trà lúa trổ từ 5/4 đến 20/4/2020, đặc biệt tại Hà Tĩnh, Nghệ An; và phòng trừ rầy cuối vụ, đặc biệt tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình; Vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc tiếp tục chỉ đạo phòng chống bệnh đạo ôn lá; kết hợp chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ giữa đến cuối tháng 4, nhất là các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng; và phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 để bảo vệ năng suất lúa. Đồng thời Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các tỉnh, thành phố phía Bắc và các cơ quan liên quan cần tập trung theo dõi các loại sinh vật gây hại chủ yếu trên các cây trồng khác (như sâu keo mùa thu hại ngô, bệnh khảm lá sắn, châu chấu tre lưng vàng, châu chấu sa mạc…), xử lý ngay khi mới xuất hiện, không để phát triển thành dịch./.


Lan Ánh