Huyện Kỳ Anh tiếp tục bổ cứu các giải pháp, huy động mọi nguồn lực trong tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 25/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Anh tổ chức họp bàn bổ cứu các giải pháp trong việc tổ chức phòng dịch Covid-19. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, phó trưởng ban chỉ đạo; cùng các đồng chí phó trưởng ban và các thành viên ban chỉ đạo; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo 20 xã trong toàn huyện.

Trước tình hình diễn biến phức tạp do dịch bệnh Covid-19. Qua kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch ở các đơn vị, các xã, Ban chỉ đạo đã có đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 chưa đảm bảo, còn sơ sài, chủ quan, lúng túng; bố trí các điểm cách ly, công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng chưa đảm bảo, việc rà soát lập danh sách những người lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài và các tỉnh khác trên toàn quốc còn chậm, thiếu chính xác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa cao…do vậy nếu dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch như: việc cách ly người dân từ nước ngoài, và các tỉnh khác trong cả nước về; việc bố trí nhân lực, nguồn lực, phương tiện; phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao vai trò trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Đaị biểu tham dự hội nghị
Lãnh đạo phòng y tế huyện phát biểu ý kiến

Đồng chí Trần Đình Gia, trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận,

Trước những khó khăn và vướng mắc, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tham gia tại cuộc họp, đồng chí Trần Đình Gia, trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận, nhấn mạnh một số nội dung đó là: tất cả đều phải đảm bảo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 , không được lờ là chủ quan. Soát xét, bổ cứu các phương án tổ chức thực hiện việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà; kiện toàn Ban chỉ đạo các xã theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh, bố trí nhân lực tham gia hỗ trợ phòng y tế cơ quan thường trực của BCĐ. Thống nhất phương án sử dụng các điểm cách ly tập trung theo hình thức cuốn chiếu, sử dụng hết điểm này chuyển sang địa điểm khác, giao phòng y tế tham mưu và ra thông báo; giao các đơn vị chủ động đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức cách ly; chủ động trong công tác hậu cần, phục vụ, đồng thời có phương án bố trí kinh phí để thực hiện; yêu cầu các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phải vào cuộc thực sự, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phân công lực lượng Công an, y tế thôn bản, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà nắm chắc tình hình công dân đang ở nước ngoài muốn trở về địa phương, từ đó tham mưu kịp thời cho BCĐ phòng chống dịch có phương án trong tổ chức thực hiện. Việc thông tin liên lạc phải đáp ứng 24/24 không để tình trạng thiếu thông tin liên lạc. Với tinh thần khẩn trương, không chủ quan lờ là trong công tác phong chống dịch Covid-19.


Trung Anh


Tin liên quan