Kỳ Anh từng bước nâng cao diện bao phủ BHXH

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Thời gian qua Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tuyên truyền vận động, mở rộng diện đối tượng tham gia và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ.
Trường Tiểu học Kỳ Tân là nơi có 100% học sinh tham gia BHYT

Kỳ Anh là địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, hạn hán. Người lao động chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có quy mô nhỏ. Trong bối cảnh đó việc triển khai thực hiện luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân một cách hiệu quả là không phải đơn giản. Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh đã có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, từng bước nâng cao diện bao phủ BHXH, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề đề ra. Theo đó, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được chú trọng; trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương, đơn vị và đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH vào tiêu chỉ xây dựng nông thôn mới, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, tổ chức truyền thông, vận động người dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH. Năm học 2019 - 2020 Kỳ Anh có 36/36 trường, với 20.753 em học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỉ lệ 94% , trong đó, Trường tiểu học Kỳ Tân có 100% học sinh tham gia. Để có được kết quả đó, vào đầu năm học nhà trường đã tổ chức tuyên truyền đến tận phụ huynh học sinh, đồng thời thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh và xây dựng tiêu chí kế hoạch phát triển BHYT tại trường học.Hàng năm BHXH huyện, phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ban hành kế hạch thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 28 của Trung ương về cải cách chính sách BHXH, đối với từng đơn vị có liên quan;  tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát huy hiệu quả của chính sách đối với đời sống người dân, từ đó tạo được niềm tin cho người dân trong việc tham gia BHXH. Bên cạnh đó còn ghi nhận sự phối hợp vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội LHPN các địa phương, từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn những giá trị của các hình thức bảo hiểm. Hội LHPN xã Kỳ Phú luôn chủ động, tích cực tuyên truyền giúp người dân nắm vững thông tin về các chính sách BHXH. Đến nay, Hội LHPN xã Kỳ Phú đã mở rộng được trên 3 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm XH tự nguyện, với số tiền tham gia hàng trăm triệu đồng.

Nhà máy chế biến gỗ tiêu dùng và xuất khẩu Kỳ Anh thuộc Cty TNHH Thanh Thành Đạt

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng được các bộ phận chuyên môn tích cực thực hiện, nhờ đó, Quỹ BHXH, BHYT được duy trì, ổn định. Hiện nay, đã có 248 đơn vị, tổ chức, DN tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Số lao động làm việc tại các đơn vị, cơ quan nhà nước tham gia BHXH, BHYT, BHTN cơ bản đạt 100%. Điển hình như nhà máy chế biến gỗ tiêu dùng và xuất khẩu Kỳ Anh thuộc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, hiện có 35 lao động. Để đảm bảo chế độ cho người lao động trong thời gian làm việc, thời gian qua, công ty luôn thực hiện tốt việc đóng nộp bảo hiểm. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành liên quan, BHXH huyện Kỳ Anh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là về phát triển BHXH tự nguyện. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2020 đã có 13 lao động tham gia BHXH bắt buộc và số tham gia BHXH tự nguyện tăng 80 người. Công ty cổ phần gạch ngói Mitraco Kỳ Anh mỗi năm cho ra thị trường 30 triệu viên gạch có chất lượng cao, doanh thu từ 25 - 30 tỷ đồng. Hoạt động của Công ty nhiều năm qua đã góp phần vào sự phát triển chung của huyện Kỳ Anh cũng như đóng góp một phần ngân sách và giải quyết việc làm cho 77 lao động tại địa phương. Dù sản xuất khi thuận lợi khi khó khăn, nhưng công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng nộp bảo hiểm cho người lao động. Bằng sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai nhiều biện pháp thu hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, BHXH Kỳ Anh đã mở rộng khai thác mới các đối tượng lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh… hàng năm, hầu hết những đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đã đóng nộp BHXH, BHYT dầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Cty cổ phần Gạch ngói MITRACO Kỳ Anh

BHXH Kỳ Anh xác định nhiệm vụ quan trọng nhất chính là công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhằm đảm bảo duy trì tăng trưởng quỹ BHXH, BHYT và chi trả các chế độ cho người lao động trên địa bàn. Để thực hiện mục tiêu đó, hàng quý, hàng năm, BHXH huyện Kỳ Anh luôn nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giúp người dân thuận lợi hơn trong giải quyết các chế dộ chính sách về bảo hiểm. Huyện Kỳ Anh hiện có 5.236 người tham gia BHXH, trong đó có 4.214 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 1.022 người tham gia bảo hiểm tự nguyện, đạt tỷ lệ bao phủ 15%, cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao 1%; Số người tham gia BH thất nghiệp là 3.119 người, đạt tỷ lệ 9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia . Số người tham gia BHYT 102.552 người, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 91%, vượt 3% so với chỉ tiêu giao; Riêng số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 31.958 người, chiếm 26% dân số.

Năm 2019, bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh thu 143,6 tỷ đồng, đạt 102%  kế hoạch giao, tăng 10,6%  so với năm 2018 và đã chi trả trên 150 tỷ đồng cho các đối tượng BHXH, BHYT tự nguyện. Thực hiện chi trả kịp thời đối với hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động. Công tác chi cho khám, chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến tích cực đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã; giải quyết quyền lợi cho người dân đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động chuyên nghiệp./.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan