Đoàn công tác UBND tĩnh kiểm tra công tác phúc tra hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội một số xã trên địa bàn Huyện Kỳ Anh.

Trong thời gian 1 buổi đoàn công tác UBND tỉnh đã kiểm tra công tác phúc tra hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Thượng huyện Kỳ Anh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Oánh, Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên đoàn công tác cấp tỉnh và một số phòng ban chuyên môn cấp huyện.

Trong thời gian 1 buổi đoàn công tác UBND tĩnh đã kiểm tra công tác phúc tra hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Thượng huyện Kỳ Anh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Oánh, Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh,  Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên đoàn công tác cấp tỉnh và một số phòng ban chuyên môn cấp huyện.

Đoàn đã đến kiểm tra hộ cận nghèo của bà Nguyễn Thị Huyền tại thôn Lạc Tiến xã Kỳ Bắc

...kiểm tra hộ nghèo Nguyễn Thị Liên tại thôn Nam Tiến xã Kỳ Bắc

Qua công tác kiểm tra thực tế tại một số xã ở huyện Kỳ Anh, đoàn kiểm tra đã đến 16 hộ trên địa bàn 3 xã. Đoàn có đánh giá chung kết quả công tác chấm điểm về phúc tra hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội của huyện Kỳ Anh không có sai phạm. Tuy nhiên bên cạnh đó cần quan tâm đến một số đối tượng Hộ nghèo và cận nghèo có độ tuổi còn trẻ cần có hướng lao động sản xuất để phát triển kinh tế, sớm vươn lên trong cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Huy Oánh, phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh,  Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị đồng chí đồng chí Nguyễn Huy Oánh, phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh,  Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh ghi nhận kết quả và nỗ lực của huyện Kỳ Anh trong công tác ra soát hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Trong thời gian tới huyện Kỳ Anh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức về hộ nghèo, cận nghèo trong nhân dân, xóa bỏ tình trạng việc xin cho hộ nghèo, cận nghèo. Cần chú trọng quân tâm đến phương án giảm nghèo bền vững cho từng hộ cụ thể, từng phương án. Hỗ trợ cho người dân vay vốn để phát triển sản xuất, thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo là người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, chủ hộ là phụ nữ. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.


Trung Anh